เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้
รุ่นที่ 33, 23- 24 พฤศจิกายน 2562
ลงทุนในทรัพย์ บังคับคดี
รุ่นที่ 2, 26 พฤศจิกายน 2562
หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
รุ่นที่ 9, 29- 30 พฤศจิกายน 2562
หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)
รุ่นที่ 26, 3- 4 ธันวาคม 2562
หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)
รุ่นที่ 52, 6- 8 ธันวาคม 2562
การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า อสังหาริมทรัพย์
รุ่นที่ 11, 8 ธันวาคม 2562
หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)
รุ่นที่ 73, 11- 14 ธันวาคม 2562
เคล็ดไม่ลับการทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย
12- 13 ธันวาคม 2562
เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร (เสวนาวิชาการครั้งที่ 211)
รุ่นที่ 211, 18 ธันวาคม 2562
ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
รุ่นที่ 4, 20 ธันวาคม 2562
หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134)
รุ่นที่ 13, 23- 24 ธันวาคม 2562
หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)
รุ่นที่ 28, 25- 27 ธันวาคม 2562
หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)
รุ่นที่ 26, 10- 11 มกราคม 2563
หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)
รุ่นที่ 65, 15- 18 มกราคม 2563
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ต้นปี 63
22 มกราคม 2563
หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)
รุ่นที่ 141, 29 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2563
Fundamentals of the Valuation of Complex Properties (AP140)
รุ่นที่ 5, 3- 5 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร Super Sale เทคนิคขายอสังหาฯ (RE132)
รุ่นที่ 31, 11- 12 กุมภาพันธ์ 2563
กลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคาร
14 กุมภาพันธ์ 2563
ดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
16- 22 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
รุ่นที่ 46, 19- 20 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด ( RE142 )
รุ่นที่ 32, 6- 7 มีนาคม 2563
Training Course : นักขายอสังหาฯ ในภาวะวิกฤติ & ผ่าพายุอสังหาฯ
11 มีนาคม 2563
Training Course : Real Opportunity โอกาสทางอสังหาฯ ในทศวรรษนี้
18 มีนาคม 2563
วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 63
30 เมษายน 2563