ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ (เสวนาวิชาการครั้งที่ 213)
รุ่นที่ 213, 20 มกราคม 2563
โอกาสการลงทุนอสังหาฯ ในภูมิภาคอีอีซี (เสวนาวิชาการครั้งที่ 214)
รุ่นที่ 214, 20 มกราคม 2563
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ต้นปี 63
22 มกราคม 2563
เจาะอสังหาฯ เอเชีย (FIABCI-THAI)
รุ่นที่ 1, 31 มกราคม 2563
Fundamentals of the Valuation of Complex Properties (AP140)
รุ่นที่ 5, 3- 5 กุมภาพันธ์ 2563
เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน
รุ่นที่ 32, 6 กุมภาพันธ์ 2563
การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า อสังหาริมทรัพย์
รุ่นที่ 12, 9 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)
รุ่นที่ 73, 12- 15 กุมภาพันธ์ 2563
กลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคาร
18 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
รุ่นที่ 46, 19- 20 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)
รุ่นที่ 53, 7- 9 กุมภาพันธ์ 2563
ลงทุนในทรัพย์ บังคับคดี
รุ่นที่ 3, 21 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134)
รุ่นที่ 13, 24- 25 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)
รุ่นที่ 28, 26- 28 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)
รุ่นที่ 65, 4- 7 มีนาคม 2563
หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด ( RE142 )
รุ่นที่ 32, 6- 7 มีนาคม 2563
หลักสูตร Super Sale เทคนิคขายอสังหาฯ (RE132)
รุ่นที่ 31, 10- 11 มีนาคม 2563
การตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ (พร้อมลองทดสอบตามมาตรฐานไทย)
รุ่นที่ 1, 13 มีนาคม 2563
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ (การเงิน-การตลาด)
รุ่นที่ 1, 14 มีนาคม 2563
เทคนิคการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินนับเท่าตัว ด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่เป็นไปได้จริง
รุ่นที่ 1, 15 มีนาคม 2563
หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
รุ่นที่ 10, 20- 21 มีนาคม 2563
หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)
รุ่นที่ 141, 25- 28 มีนาคม 2563
หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|รู้จริง 14 สัปดาห์ (AP101)
รุ่นที่ 32, 25 มีนาคม- 5 กรกฎาคม 2563
FIABCI International Real Estate Consultant (FIREC) Program
26- 27 มีนาคม 2563
หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)
รุ่นที่ 27, 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2563
ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
8 เมษายน 2563
วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 63
30 เมษายน 2563
ศึกษาดูงาน
1- 10 พฤษภาคม 2563
อนาคตเศรษฐกิจโลก กับ "อสังหาฯ ไทย"
12 พฤษภาคม 2563
หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)
รุ่นที่ 27, 15- 16 พฤษภาคม 2563