หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)
รุ่นที่ 29, 30 กันยายน- 2 ตุลาคม 2563
หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142)
รุ่นที่ 33, 1- 2 ตุลาคม 2563
อบรมพิเศษฟรี : เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 2)
3 ตุลาคม 2563
Gala Dinner: งานมอบรางวัล Prix D'Excellence Awards 2020
6 ตุลาคม 2563
FIREC หลักสูตรที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ
7- 8 ตุลาคม 2563
สัมมนา: ตลาดนัดและตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
รุ่นที่ 6, 16 ตุลาคม 2563
หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131)
รุ่นที่ 56, 23- 25 ตุลาคม 2563
สัมมนา: การขายฝากอสังหาริมทรัพย์
รุ่นที่ 2, 27 ตุลาคม 2563
หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)
รุ่นที่ 143, 28- 31 ตุลาคม 2563
หลักสูตร การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ 14 สัปดาห์ (AP101)
รุ่นที่ 33, 28 ตุลาคม 2563- 13 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (RE125)
รุ่นที่ 1, 2- 3 พฤศจิกายน 2563
หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)
รุ่นที่ 66, 11- 14 พฤศจิกายน 2563
สัมมนา: อนาคตเศรษฐกิจโลก 2021 กับ "อสังหาฯ ไทย"
19 พฤศจิกายน 2563
หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)
รุ่นที่ 28, 23- 24 พฤศจิกายน 2563
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
รุ่นที่ 47, 25- 26 พฤศจิกายน 2563
หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)
รุ่นที่ 27, 27- 28 พฤศจิกายน 2563
สัมมนา: การตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ (พร้อมลองทดสอบตามมาตรฐานไทย)
4 ธันวาคม 2563
สัมมนา: การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ (การเงิน-การตลาด)
5 ธันวาคม 2563
สัมมนา: เทคนิคการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินนับเท่าตัว ด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่เป็นไปได้จริง
6 ธันวาคม 2563
เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้
12- 13 ธันวาคม 2563
หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134)
รุ่นที่ 14, 14- 15 ธันวาคม 2563
หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)
รุ่นที่ 75, 16- 19 ธันวาคม 2563
หลักสูตร Super Sale เทคนิคขายอสังหาฯ (RE132)
รุ่นที่ 31, 21- 22 ธันวาคม 2563